Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Eyüpsultan Belediyesi

Ağustos Bülteni

Projede Ağustos Ayı Boyunca Neler Yapıldı?

            Proje kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından incelendi ve rapor haline getirildi. Projenin ilerleyen aşamalarındaki politikalara ışık tutacak olan anket raporu, gerçekleştirilecek olan eğitimler için bir kılavuz halini aldı. Gerçekleştirilecek eğitimler ve toplantılar için planlamalar yapılmaya devam ederken, eğitimlerde kullanılacak olan görsel ve işitsel araç gereçler, içerikler hazırlanmaya devam etti. Proje çalışma alanı olarak belirlenen kadın çiftçimizin sahası, akıllı sulama sistemi sağlayacak firma ve Merkez ekibimiz tarafından gezildi. Bölgenin yapısı, alanı ve kurulacak olan sistemin özellikleri belirlendi. 

 

İl Tarım Müdürlüğü Ziyareti

            İl Tarım Müdürlüğünden gelen ekip ile birlikte projenin içeriği ve kapsamı tartışıldı. Gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan eylemler konuşuldu ve fikir alışverişi yapıldı. 

 

WWF ile Toplantı

            Çiftçilere yönelik yapılacak eğitim için takvim ve içerik planları görüşüldü. Eğitime katılacak çiftçilerin ve ürünlerinin bilgileri, WWF’e bildirildi. Anket çalışmalarının sonuçları paylaşıldı ve ideal eğitim içeriği ve eğitimin gerçekleşeceği tarih belirlendi.

 

NETAFİM ile Saha Gezisi

            Akıllı sulama sisteminin kurulacağı pilot proje bölgesi gezildi. Kurulacak sistemin içeriği ve niteliği konusunda görüşüldü. Bölgenin yapısı, su kaynakları ve internet bağlantısının kuvveti gibi detaylar araştırıldı. Görüşmeler sonrası bölgenin uygunluğu tartışıldı. Pilot proje bölgesindeki sulama problemlerinin kolaylıkla çözüme kavuşturulacağı kararlaştırıldı.

 

GALATA-POSTANE Ziyareti

            Projemizin sektörel işbirliği ve çözüm ortakları saha ziyaretleri kapsamında, Galata yer alan sosyal, çevresel ve kentsel etki odaklı çalışmalara ve ortak kültürel üretimlere ev sahipliği yapan bir mekan olarak faaliyet gösteren Postane’yi ziyaret ettik.

Kentsel sürdürebilirlik temelinde kurgulanan Postane, bu alanda çalışan farklı sivil toplum kuruluşlarına ev sahipliği yapıyor. Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetleri arasında yer alan olan Kentsel Tarım ve Permakültür eğitimleri için Postane bileşenlerinden olan ve bu alanda çalışan İyiEkim ile işbirliği olanaklarımız üzerine toplantı yaptık. Bunun yanı sıra İyiEkim’in Postane’nin teras katında permakültür ilkelerine göre düzenlenmiş bahçesinde, kompost, yağmur kanalları gibi uygulamaları yakından görme fırsatı yakaladık.

 

Bundan Sonra?

            Eylül ayından itibaren, çiftçiler ile daha yakın temasa geçilmesi planlanıyor. Ayrıca Tarımsal projeler tanıtım etkinliği ile beraber ekolojik yaşam çiftliği gezisi ile birlikte, merkezimizde farklı projeler ve alanında uzman kişiler ile birlikte fikir alışverişi yapılması planlanıyor. Diğer taraftan girişimciler ile birlikte yapılacak eğitimler için üniversitelerin girişimcilik kulüpleri ile temasa geçiliyor. Tarımsal uygulamalar ve projeler için cesaretlendirmek ve fikir vermek maksadı ile kimi potansitel girişimci adayını Merkezimizde ağırlamayı planlıyoruz. 

 

Tarım 4.0 ve Akıllı Sulama Sistemleri

            Tarım 4.0 teknolojilerinin genel hedeflerinden olan ürün verimliliği ve kaynakların doğru şekilde kullanılması konuları, sulama sistemlerinin dönüştürülmesi ve IoT (Internet of Things) ile buluşturulmasını gerekli kılıyor. Yıllar içerisindeki yağışların azalması ve topraktaki nem kaybı yıllar içerisinde daha da görünür hale geldi. Küresel iklim krizine adapte edilmesi gereken en kritik alan da sulama sistemleri olarak karşımıza çıkıyor. Geleceğe dair su alanındaki senaryolar hesaba katıldığında, tarımdaki sulamanın dönüşümü ciddi bir sorumluluk haline geliyor. Tarımdaki sulama biçimlerinin teknoloji ile birlikte güncel bir denklem içerisinde düşünülmesinin hem çeşitli engelleri hem de çok ciddi verim beklentileri içeriyor. Bu bültende, akıllı sulama sistemleri hakkında bu engelleri ve beklentileri tartışacağız.

            Akıllı sulama sistemleri yalnızca teknolojik görüntüleme ya da ölçme tarzını ifade etmiyor. Sulama sistemleri; toprağın yapısını, ekilen ürünün çeşidini, meteorolojik olayları, meteorolojik beklentileri,  farklı derinliklerdeki nem oranlarını anlamamıza yardım ediyor. Ayrıca ekilen ürüne göre farklı seviyelerde ama eşanlı sulama yaparak, su israfının önüne geçiyor. Nemin sürekli kontrol altında tutulması, yağışlı günlerin sonrasındaki günlerde ne ölçüde sulama yapılması gerektiği bilgisini, üreticiye ulaştırıyor. Su tüketiminin kontrol altında tutulması, hem aşırı sulama riskinin önüne geçmiş oluyor hem de ürüne ihtiyacı kadar su vermiş oluyor. Bunun görüntülenmesi ve kontrol edilmesi, yaygınlaşan akıllı telefonlar ve internet ağları ile geçmiş deneyimlere göre çok daha pratik. Bu görüntülemeler yerel internet bağlantıları ya da mobil internet bağlantısı ile üreticiye ulaştırılabiliyor. Bu kısımda, üreticinin akıllı telefon ve internet ulaşımı konusu, ülkemiz için bir problem niteliğinde. Geçmişteki araştırmalar, çiftçilerin akıllı telefon kullanım oranları hakkında karamsar olmasa da, bu türden sistemlerin kullanımındaki çeşitli zorluklar mevcut gözüküyor. Bu aşamadaki en kritik eylem, kullanıcı dostu uygulamalar ve görüntüleme tekniklerinin üreticiye sunulması  ile birlikte, kolay ve hızlı internet bağlantısının üreticiye sağlanması oluyor.

            Sulama sistemlerindeki dönüşüm ile beraber, toplanan veriler ile birlikte, hava dereceleri ortalamaları, kullanılan ilaçların toprağa olan etkisi, güneşli gün sayısının ürün verimine etkisi gibi çeşitli bilgileri de değerlendirilmek üzere üreticiye gösteriyor. Gübreleme sonrası ve yeniden ekim dönemlerindeki kararlar için de oldukça yardımcı olan bu sistemler, büyük ölçekli tarım arazileri için daha verimli bir politika önermiş oluyor. Topraktaki sıcaklık ve nem oranları, büyük tarım arazilerinin belli başlı bölgelerindeki ürünlerin verimsizliğini, geleneksel yöntemlere göre daha kolay şekilde ifade ettiğinden dolayı, ürünlerin ekim tarzlarını ve gübreleme miktarları ya da ilaçlama miktarları hakkında da fikir sahibi yapıyor. Bu toplanan verilerin birer politikaya dönüştürülmesi de ziraat mühendisleri ve il/ilçe tarım müdürlükleri tarafından daha sağlıklı şekilde yapılabilir.