Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Eyüpsultan Belediyesi

Aralık Bülteni

NELER YAPTIK?

Permakültür Eğitimleri

            Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezimizde eğitimleri yapılan Kentsel Tarım ve Permakültür eğitimleri 2022 yılı Aralık ayı itibariyle tamamlanmıştır. Yoğun ilgi ve katılım neticesinde, 166 katılımcıya eğitimi vermiş bulunmaktayız. Eğitimlere katılanlardan olumlu geri bildirimler alınmıştır. Ayrıca bu ay eğitimlerin iki etabı Eyüpsultan Belediyesi’nde gerçekleşmiş ve Meslek Lisesi stajyerlerimize eğitim vererek doğrudan faydalanıcı genç kitlemiz arttırılmıştır.  

Girişimcilik Eğitimleri

            Toplamda 96 saatlik girişimcilik eğitimlerinin ilk aşamasını geride bıraktık. Bu süreç içerisinde eğitime katılım sağlayan, girişimcilik adına birçok farklı alandan akademisyen ve eğitimci ile birlikte; reklam ve ürün tanıtımı, girişimin finansmanı, hukuki ayrıntılar gibi birçok farklı alandan birçok farklı eğitimi aldılar. İkinci tur girişimcilik eğitimleri de yakın zamanda Eyüpsultan Belediyesi internet sayfasından duyurulacak. 

Marmara Üniversitesi ve Bezmialem Üniversitesinin Merkezi Ziyaretleri

            Marmara Üniversitesi girişimcilik kulübü ve Bezmialem Üniversitesi gastronomi bölümü öğrencilerini merkezimizde ağırladık. Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezimizin tanımını ve faaliyetlerini içeren bir dizi sunum hazırladık. Girişimcilik kulübüne yönelik sunumda ve tanıtımda, girişimcilik eğitimi faaliyetlerinden bahsettik ve eğitim içeriğini detaylı bir şekilde verdik. Bezmialem Üniversitesi’nden gelen ziyaretçilere ise bölgedeki ürün çeşitliliği ve üretilen popüler gıda maddelerini tanıttık. Sürdürülebilir planlama ve politikalar kapsamında, merkezin niyetlerini ve bölgedeki üretime konu olan özellikle sebzelerin gıda içeriklerini ve olması gereken miktar hakkında istişare ettik.

3. Paydaş Bilgilendirme Toplantısı 

            3. paydaş bilgilendirme toplantısında tarım 4.0 konusu ve Eyüpsultan çiftçileri için potansiyel faydaları üzerinde durulmuştur. Toplantı, su kullanımını optimize etmek ve mahsul verimini artırmak için tasarlanmış yeni bir akıllı sulama sistemi hakkında bir konu ele alınarak giriş yapılmıştır.

            Dr. Ulaş Karakoç Kentsel Tarımın, İstanbul ve Eyüpsultan’da ki durumu üretimi hakkında sunuşuyla seminer başlamıştır ve bu doğrultuda daha sağlıklı gıda üretebilmek adına neler yapılabileceği, projemizin üretici ile doğrudan iletişime geçme amacımızın öneminden bahsedilmiştir. Üretici eski usul üretimine devam etmektedir. Bu konuda sivil toplum kuruluşları, teknoloji ve üretici bir araya gelmeli noktaları vurgulanmıştır. 

            Ardından, araştırmacımız Çağatay Ünal Eyüpsultan ilçesi köyleri hakkında yapılan saha çalışmaları hakkında katılımcılarımıza sayısal ve mekânsal bilgiler vererek katılımcıları bilgilendirdi. Sunuşuna projemiz kapsamında kurulan akıllı sulama sistemini ve tarım ve sosyal medyanın etkisini, çiftçilerin birbiriyle etkileşimi konusunda saha tecrübelerin aktararak devam etti. Katılımcılar kendilerini ve projelerini bizlere aktardı.

            EK-BİÇ-YE-İÇ Derneği, sürdürülebilir tarım kapsamında yaptıkları çalışmalardan bahsederken, Öğretim üyesi Kiraz Özdoğan, Kolektif İstanbul tarım, hobi bostancılığı ve İstanbul bostanlarını yaşatmak konulu çalışmalarını anlattı. İstanbul Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretimi Bölümü Öğretim Görevlisi Fatmagül Bolat, akıllı sulama sistemi konusundan uzmanlığı olduğundan ve üniversitelerinde hayata geçirdikleri bostanlarından, sürdürebilir tohum, üretim yaptıklarından bahsetti. 

            Girişimci Sibel Aksu ve Leyla Aybirdi ise mantar üreticileri olarak yeni girişim projeleri olan arıcılık ile ilgili planlarını paylaştı. Ardından İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Çetin, ‘Döngüsel Ekonomi’ başlıklı girişim çalışmalarından bahsederek, Trakya bölgesi tarım ve sürdürülebilirlik konularında deneyimlerini paylaştı. Bunun ardından, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Salih Ünüvar, Beykoz’da yapılan çalışmaları ve deneyimleri aktardı

            Eyüpsultan çiftçilerinin sosyolojik yapısı ve pazar ilişkileri tartışıldı. Birçok Eyüpsultan çiftçisinin daha büyük, teknolojik olarak daha gelişmiş çiftliklerle rekabet etmekte zorlandığı ve çoğu zaman en son araç ve tekniklere erişimden yoksun oldukları ifade edildi.

Drone Kullanımı ve Tarım 4.0

            Hassas tarım olarak da bilinen tarımda insansız hava araçlarının kullanımı artıyor. Bu insansız hava araçları (İHA'lar), mahsuller hakkında veri toplayan sensörler ve kameralarla donatılarak çiftçilerin sulama ve haşere kontrolü gibi konularda daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır.

            Tarımda insansız hava aracı kullanmanın ana faydalarından biri, geniş alanları hızlı ve verimli bir şekilde tarayabilme yeteneğidir. Drone’lar tarlaların üzerinde uçabilir ve ürün sağlığının ayrıntılı haritalarını oluşturmak için kullanılabilen yüksek çözünürlüklü görüntüler alabilir. Bu bilgi, sorunlu alanları belirlemek ve bunları ele almak için hedeflenen eylemi gerçekleştirmek için kullanılabilir, bu da mahsul veriminin artmasına ve girdi maliyetlerinin düşmesine neden olur. Ekin izlemenin yanı sıra, drone’lar tohum ekimi ve böcek ilacı uygulaması gibi görevler için de kullanılabilir. Örneğin, bazı insansız hava araçları, tohumları hassas aralıklarla ve derinlikte ekebilen tohum dağıtıcılarla donatılırken, diğerleri, gerekli kimyasal miktarını azaltarak ve sürüklenme riskini en aza indirerek, hedefli bir şekilde böcek ilacı dağıtabilir.

            Teknoloji daha gelişmiş ve erişilebilir hale geldikçe, tarımda drone kullanımının önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesi bekleniyor. Pazar araştırma şirketi ReportLinker tarafından hazırlanan bir rapora göre, tarımsal drone’lar için küresel pazarın 2024 yılına kadar 11,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

            Modern tarımın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri, artan küresel nüfusu beslemek için daha fazla gıda üretirken aynı zamanda çevreyi ve kaynakları koruma ihtiyacıdır. Drone'lar, çiftçilere operasyonlarını optimize etmek ve verimliliği artırmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlayarak bu zorluğun üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.

            Ekinler hakkında veri toplamanın yanı sıra, drone’lar çiftlik hayvanlarını izlemek, hastalık veya sıkıntı belirtilerini tespit etmek ve hayvanların hareketlerini izlemek için de kullanılabilir. Bu, çiftçilerin hayvanlarının sağlığını ve refahını iyileştirmesine yardımcı olurken aynı zamanda hastalık salgınları riskini de azaltabilir.

            Bununla birlikte, drone’ların tarımda kullanılmasının zorlukları da var. Çiftçilerin ve toprak sahiplerinin mahremiyetinin yanı sıra insanlara ve hayvanlara yakın çalışan insansız hava araçlarının güvenliği konusunda endişeler var. Drone'ların kullanımı ulusal ve uluslararası yasalara tabi olduğundan, dikkate alınması gereken düzenleyici konular da vardır.

            Bu zorluklara rağmen, teknoloji daha gelişmiş ve uygun fiyatlı hale geldikçe tarımda drone’ların benimsenmesinin artmaya devam etmesi bekleniyor. Birçok çiftçi ve tarım işletmesi, operasyonlarını iyileştirmek için şimdiden drone kullanıyor ve drone kullanımının önümüzdeki yıllarda daha yaygın hale gelmesi muhtemel.