Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Eyüpsultan Belediyesi

Haziran Bülteni

Projede Bugüne Kadar Neler Yapıldı? 

 

Proje kapsamındaki tüm eğitimlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Haziran ve temmuz ayları boyunca zirve hazırlığını sürdürülmüş olup projenin bitiş raporları kaleme alındı. Bunun için öncelikle İstanbul özelinde akabinde Türkiye geneline dair elde ettiğimiz tarımsal ve akıllı tarım uygulamaları çerçevesindeki datalar ve akademik çalışmalar değerlendirildi. Bununla birlikte dijital tarım uygulamalarını teşvik edici ve güçlendirici niteliğe sahip olan dijital ürün pazarı websitemiz de kullanıma açılmak üzere. 

 

Farklı çalışmaların beraber yürütüldüğü projemiz, bundan sonraki aşamalarda yine akıllı tarım uygulamaları için özendirici politikalarına belediye çatısı altında devam edecektir. Azaltılmış Toprak işleme ve kompost işleme eğitiminden, girişimcilik eğitimlerine değin birçok farklı alana temas etmiş olmasından mütevellit, geniş yelpazeden ne tür problemlerin olduğunu ya da ne tür girişimlerin düşünülmesi gerektiğine dair epey gözlem fırsatı bulunmuştur. Bu aşamada, gelecekteki yapılması beklenen projeler için de ufuk açıcı bir bilgi setine sahip olan projemiz, tarımsal/ akıllı tarım uygulamalarına dair yapıcı gelişmelerin neler olduğunu paylaşmaktan geri durmayacaktır. 

 

Projelerin Sonlandırılması

 

Tarım projemiz sona ererken, sahada sürekli büyüme ve ilerleme için temel atmamız çok önemlidir. Proje sona eriyor olsa da, çabalarımızın kalıcı bir etki yaratmasını sağlamak için atabileceğimiz birkaç önemli adım var. Bu bültende, tarım projesi sona erdikten sonra nasıl devam etmemiz gerektiğine dair üç temel argümanı tartışacağız.

 

Çıktıları Takip Etme: Etkiyi Sürdürme

Projenin kendisi süresiz olarak devam etmese de, elde edilen çıktıları ve sonuçları takip etmenin önemini kabul etmek çok önemlidir. Bu, artan mahsul verimi, iyileştirilmiş çiftçilik teknikleri veya gelişmiş sürdürülebilirlik uygulamaları açısından kaydedilen ilerlemenin izlenmesini içerir. Projenin sonuçlarını aktif bir şekilde izleyerek ve uygulayarak, projenin resmi olarak sonuçlanmasından sonra bile çabalarımızın tarım topluluğuna fayda sağlamaya devam etmesini sağlayabiliriz.

 

Deneyimleri Paylaşmak: İlham Veren Gelecek Projeleri

Tarım projesi boyunca öğrenilen deneyimlerimiz ve derslerimiz, bu alanda gelecekteki çabalara ilham vermeye ve rehberlik etmeye yardımcı olabilecek paha biçilmez varlıklardır. Görüşlerimizi, en iyi uygulamalarımızı ve karşılaştığımız zorlukları aktif olarak paylaşarak, benzer projelere başlamayı düşünen diğer kişileri destekleyebilir ve teşvik edebiliriz. Bu işbirlikçi yaklaşım yalnızca yeniliği teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda ilk çabalarımızın etkisini artıran bir dalgalanma etkisi de yaratır.

 

Bir Ağ Raporu Hazırlamak: İşbirliğini Teşvik Etmek

Gelecekteki tarım projelerini kolaylaştırmak için, projemiz sırasında kurulan ağları ve ortaklıkları belgelemek çok önemlidir. İşbirliği türlerini, dahil olan kilit paydaşları ve öğrenilen dersleri detaylandıran kapsamlı bir rapor, gelecekteki girişimler için bir yol haritası görevi görecektir. Bu rapor, benzer projeleri başarılı bir şekilde yürütmek için gereken ağ türleri hakkında değerli rehberlik sağlayacak ve tarım sektöründe gelecekteki çabalar için daha sorunsuz bir yol sağlayacaktır.

 

 

Yerel Toplulukları Güçlendirmek: Kapasite Geliştirme

Tarım projesi sona erdikten sonra, elde edilen ilerlemeyi sürdürmek ve üzerine inşa etmek için yerel toplulukları güçlendirmek hayati önem taşımaktadır. Bunu başarmanın bir yolu, kapasite geliştirme çalıştayları ve eğitim oturumları düzenlemektir. Bu girişimler, çiftçileri proje sırasında uygulanan gelişmiş teknikler ve uygulamalar hakkında eğitmeye ve onları sürdürülebilir tarım yöntemlerini uygulamaya devam etmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatmaya odaklanabilir. Yerel toplulukların kapasite geliştirmesine yatırım yaparak, projenin tamamlanmasının ötesinde tarımsal uygulamaların uzun vadeli uygulanabilirliğini ve başarısını sağlıyoruz.

 

Ortaklıklar Kurma: Kaynaklardan Yararlanma

İşbirliği, tarım sektöründeki ivmeyi korumanın anahtarıdır. Proje sona erdikten sonra sorunsuz bir geçiş sağlamak için devlet kurumları, STK'lar, araştırma kurumları ve yerel topluluklar gibi ilgili paydaşlarla ortaklıklar kurmak çok önemlidir. Bu ortaklıklar, projenin başarılarını sürdürmek ve genişletmek için kaynakların, finansmanın ve uzmanlığın güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Güçlü ittifaklar geliştirerek, tarım sektöründe devam eden ilerlemeyi sağlayacak bir destek ve bilgi paylaşımı ağı oluşturabiliriz.

 

Akıllı Tarımı Kucaklamak: Uzun Vadeli Sürdürülebilirliği Sağlamak

Günümüzün hızla gelişen dünyasında, akıllı tarım, uzun vadeli sürdürülebilirliğin sağlanmasında ve tarım sektörünün karşılaştığı zorlukların ele alınmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Proje sona ererken, akıllı teknolojileri ve uygulamaları dahil etmenin önemini kabul etmek çok önemlidir. Buna, kaynak kullanımını optimize etmek, üretkenliği artırmak ve çevresel etkileri azaltmak için hassas tarım teknikleri, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları, veri analitiği ve otomasyonun kullanılması dahildir. Akıllı tarımı benimseyerek çabalarımızı geleceğe hazırlayabilir ve bu alanda sürekli ilerlemenin önünü açabiliriz. Proje sona erdikten sonra, gelişen teknolojilerden haberdar olmak ve akıllı tarım uygulamalarının daha geniş tarımsal alana entegrasyonunu kolaylaştırmak için teknoloji sağlayıcıları, araştırma kurumları ve endüstri uzmanlarıyla işbirliğini teşvik etmek çok önemlidir.

 

İlerlerken; süreklilik, işbirliği ve bilgi paylaşımı zihniyetini benimsemek çok önemlidir. Projemizin çıktılarını takip ederek, deneyimlerimizi paylaşarak ve kapsamlı bir ağ raporu hazırlayarak, çabalarımızın proje ömrünün ötesine geçmesini ve tarımın sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmasını sağlayabiliriz.

 

Bu önemli amaca bağlılığınız, sıkı çalışmanız ve bağlılığınız için teşekkür ederiz. Tarım alanında olumlu bir fark yaratmaya devam edelim.

 

Sürdürülebilir Bir Dünya 

 

Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen küresel sorgum konferansı, sorgum araştırmasını, inovasyonu ve sürdürülebilir uygulamaları tartışmak üzere araştırmacıları, bilim insanlarını ve uzmanları bir araya getirdi. CIMMYT, genetik, iklim direnci ve mahsul iyileştirme ağları gibi alanlardaki içgörüleri ve ilerlemeleri vurgulayarak etkinliğe sponsor oldu. Konferans, gıda güvenliğini artırmak ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek için bilgi paylaşımının ve işbirliklerinin önemini vurguladı. Bir sonraki konferansa Eylül 2026'da Lubbock'ta Texas Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

 

https://www.cimmyt.org/news/unveiling-the-potential-of-sorghum-to-shape-sustainable-agriculture/

 

 

Paraguay'da sürdürülebilir soya nasıl görünürdü?

 

Paraguay'ın FOLUR Etki Programı, sürdürülebilir değer zincirlerine, ormansızlaşmayla mücadeleye ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesine odaklanmaktadır. Uzmanlar, sürdürülebilir soya, yuvarlak masa toplantıları aracılığıyla işbirliği ve toplumsal cinsiyete duyarlı kapasite geliştirme gibi konuları kapsayan bir GLF Live oturumunda programın çabalarını tartıştı. Oturumda FOLUR'dan Nelson Enrique Molas G., Round Table on Responsible Soy'dan (RTRS) Pablo Nicolini ve FOLUR Paraguay proje yöneticisi Raquel Fratta yer aldı. Paraguay'ın soya endüstrisinde sürdürülebilirliği sağlamada sorumlu uygulamaların, işbirliğinin ve cinsiyet kapsayıcılığının önemini vurguladılar.

 

https://news.globallandscapesforum.org/61180/what-would-sustainable-soy-look-like-in-paraguay/

 

Aquaponics ve Teknolojinin Kesişimi: Bitkisel Üretimde Yeni Bir Dönem

 

Aquaponics ve teknolojinin füzyonu, geleneksel çiftçilik zorluklarına sürdürülebilir çözümler sunarak, mahsul üretiminde devrim yaratıyor. Su kültürü ve hidroponiği birleştiren akuaponik, kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkaran simbiyotik bir sistem oluşturur. Otomatik sistemler, yapay zeka, Nesnelerin İnterneti cihazları ve sanal gerçeklik gibi teknolojideki gelişmeler, aquaponics'in etkinliğini, üretkenliğini ve erişilebilirliğini daha da artırıyor. Üstesinden gelinmesi gereken zorluklar olsa da, teknolojinin aquaponics'e entegrasyonu, hassas tarım, azaltılmış işçilik maliyetleri, iyileştirilmiş verim ve sürdürülebilirlik için büyük umut vaat ediyor. Bu kavşak, iklim değişikliği karşısında dayanıklılık ve yenilik sunan, mahsul üretimi için yeni bir dönemi temsil ediyor.

 

https://www.energyportal.eu/news/the-intersection-of-aquaponics-and-technology-a-new-era-for-crop-production/64908/