Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Eyüpsultan Belediyesi

Kasım Bülteni

Projede bugüne kadar neler yapıldı?

            Projede kasım ayı boyunca ‘Kentsel Tarım ve Permakültür’ eğitimlerine devam edildi, 10 etap haline olacak eğitimlerden 7 eğitim tamamlandı. Permakültür eğitimlerinin son aşamalarına gelirken, girişimcilik eğitimleri için taze bir başlangıç yapıldı. 

            Toplam 100 kişiye (384 saat) ücretsiz, yüzyüze ve çevrimiçi olmak üzere verilecek olan ‘Tarım 4.0 ve Yeni Nesil Girişimcilik Eğitimleri’nin ilk etabı 12 Kasım tarihinde başladı ve 25 Aralık’a kadar devam edecek,  girişimcilik kavramını yeni bir boyutta ele alarak, gençlere, kadınlara ve çiftçilere, tarım ve ilgili sektörlerde fikri olan herkese yeni bir bakış açısı kazandırılması hedefleniyor.

            Alanındaki akademisyenler, uzmanlar ve eğitmenler tarafından “Tarım 4.0 ve İnovasyon, Yeni Nesil Girişimcilik, İş Planı Geliştirme ve Hibe Fırsatları, Finansal Teknolojiler, Bilişim Sistemleri, Pazarlama, Etkili İletişim, Veri Analizi, Lojistik ve Hukuk” başlıklarında toplam 96 saatlik eğitim ve mentörlük desteği sağlanacak.Bu eğitimi tamamlayan ve proje fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimci adayları merkez bünyesinde teknik ve fiziki destekleri almaya da hak kazanacak.

Çiftçi Bilgilendirme Toplantısı

            Çiftçilere yönelik verilecek eğitimlerin başlangıcına yaklaşırken, geniş kapsamlı saha gezisi organize edildi ve seracılık faaliyetleri izlendi. Eyüpsultan çevresindeki tarımsal faaliyetlerin güncel, ekonomik durumları ve politikaları not edildi. Toplantı çerçevesinde bölgedeki tarımsal faaliyetin toplam girdi ve toplam çıktı miktarları ile ortalama bir fikir edinildi. Ürünlerin ekim sıklığı, yaz ya da kış mevsiminin geçtiğimiz yıllardaki etkileri ve bu etkilerin dönüşümü, bölgede yaşanan ve seracılık faaliyetine etki eden küçük organizmalar, sürüngenler ve özellikle enerji ihtiyacı gibi farklı alanlar üzerine bilgi alış verişi gerçekleştirildi. Bazı ürünlerin ekim sıklıklarının, daha önce ya da daha sonra yapılacağı konusunda fikir paylaşımı yapıldı. Örneğin oldukça güçlü bir toprak düzenleyicisi olan semizotunun, hangi üründen sonra ekilmesinin daha etkili olacağı tartışıldı. Maydonozgillerden ürünlerin tek batımda kaç kere ürün alacağı konusunda, bölgesel farklılıklar ve malçlı ekim ya da malçsız ekim gibi farklılıklar karşısında ne gibi reaksiyonlar gösterdiği konuşuldu. 

Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi -Tarım Bölümü Öğrencileri Kentsel Tarım ve Permakültür Eğitimlerinde

            2022-2023 eğitim öğretim yılı için İstanbul’da hizmet vermeye başlayan 7 tarım meslek lisesinden biri olan Eyüpsultan İlçesi sınırları içerinde yer alan ve Merkezimize’de yakın olan Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İlçe Tarım Müdürlüğü aracılığıyla iletişime geçilerek birlikte ne gibi ortak çalışmalar yürütebileceğimiz konusunda görüşüldü. İlk eğitim öğretim yılında henüz 8 öğrencisi olan okulumuzun öğrencileri bir öğretmenleri ile birlikte Kentsel Tarım ve Permakültür Eğitimlerine katıldılar.

            Ayrıca merkezin yaptığı etkinlikler, amaçları ve bugüne kadar yapmış oldukları tanıtıldı. Hem bilgi ve veri temelli yaklaşımın ne olduğunu hem de tarımsal aktivitenin bölgede ve İstanbul’da ne gibi roller oynadığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bundan Sonra?

            Proje kapsamında permakültür eğitimlerinin son aşamasına yaklaşılıyor. Son 3 eğitim de gerçekleştirildikten sonra girişimcilik eğitimlerinin diğer etaplarına devam edilmesi planlanmakta. E-ticaret ve markalaşma, finansal okuryazarlık ve finansal teknolojiler ile ilgili önümüzdeki süreç içerisinde eğitimler verilecek. Ayrıca bilişim desteği ve lojistik destek/ ticaret ağları gibi kapsamı geniş iki farklı konu başlığı da eğitim içerikleri arasında. 

Tarım 4.0 ve Gelecek

            Geçtiğimiz bültende tarım 4.0 uygulamalarında kullanılabilecek pratik araçları ve istatistiksel yöntemleri yapabileceğimiz uygun alanları ve şirketlerden bahsedilmişti. Bu sayıda bu sistemi bir organizasyon şeması olarak nasıl kurgulayabileceğimiz ve ne gibi araçlara ihtiyacımız olduğundan bahsedilecek. 

            Tarım, sanayi ve bilişim alanlarının da gelişimi ile beraber büyük bir dönüşüm içine girdi. Ortaya çıkan, oyunun kurallarını değiştiren teknolojiler, küresel gıda sisteminde ekonomik, çevresel ve sosyal değişimi yönlendiriyor. Artan açlık, nüfus ve değişen iklim karşısında, politika yapıcılardan milyarderlere kadar herkes dikkatini veriyor. ABD Ekipman Üreticileri Birliği, Şubat 2022'de yeni teknolojilerin çiftçilerin daha azıyla daha fazlasını yapmasına nasıl yardımcı olabileceğini araştıran bir çalışma yayınladı. Ortalama olarak, yeni teknoloji kullanıcıları mahsul üretiminde %4 artış, gübre kullanımında %7 azalma, herbisit kullanımında %9 azalma, fosil yakıt kullanımında %6 azalma ve su kullanımında %4 azalma elde etti. Çiftçiler, bitkileri uzaktan takip etmek için “Internet of Things” (IoT) teknolojisini uyguluyor; sensörler kullanarak yabani ot büyümesini, su seviyelerini ve haşere istilasını tespit ediyor ve bunu sadece geleneksel tarım arazilerinde görmüyoruz.

            Büyük Veri, gelecekteki değişkenleri ve belirsizliği azaltarak sektörü radikalleştirme konusunda muazzam bir potansiyele sahiptir. Büyük veri kümelerini analiz etmek için bulut bilişimini kullanan çiftçiler, çevre koşullarını gerçek zamanlı olarak yakından izleyebilir. 2025 yılına kadar, yalnızca tarımsal Büyük Veri pazarının 1,4 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Artan karlılık vaadi, özel sektörde oldukça heyecan yaratıyor. Agritech girişimleri 2012'den bu yana %80'den fazla büyüdü.

            Doğru bir şekilde entegre edilirse, yeni teknolojiler mahsul verimini artırabilir, üretim maliyetlerini azaltabilir, gıdanın izlenebilirliğini iyileştirebilir, gereksiz israfı ortadan kaldırabilir ve hastalıkları önceden tespit edebilir. Ancak Tarım 4.0'ın tam değerinden yararlanmak kolay olmayacak. Endüstri, araştırma, hükümet ve ticari gruplar, yasal engelleri kaldırmak, dijital okuryazarlığı ve erişimi iyileştirmek ve platformların güvenli verileri daha iyi değiş tokuş etmesini sağlamak için birlikte çalışmalıdır. Tarım, insanın en eski teknolojik adımlarından biri olabilir, ancak devam etmelerini sağlamak için insan zekasının “tam anlamıyla” kullanılması gerekecek.

Bu aşamadan hareketle yukarıdaki bahsedilen açıklamalar doğrultusunda, sistemin aktörlerini ifade etmek gerekiyor. 

·      Dronelar ve Sensörler ile iş takibi

·      Internet of Things (IoT)

·      Big Data

·      Yapay Zeka sistemleri 

·      Bulut Teknolojisi

Sürdürülebilir Bir Dünya 

Almanya, temiz enerji üreticilerine 'aşırı kâr' vergisi getirmeye hazırlanıyor

            Almanya, temiz enerji üreticilerine 'aşırı kâr vergisi' getirmeye hazırlanıyor. Verginin oranın yüzde 90 olacağı tahmin ediliyor. Bloomberg'in aktardığı habere göre, Almanya, hükümet, güneş enerjisi, açık deniz rüzgarı ve nükleer için megavat-saat başına 130 Euro'nun üzerindeki kazançların yüzde 90 oranında vergi getirmeyi planlıyor. Linyit fabrikaları, megavat saat başına 52 euronun üzerindeki kazançlarını ve 28 euroluk petrol tesisleri için vergilendirilecek. Kararlar, eylül ayından başlamak üzere 10 ay boyunca geçerli olacak ve 2024'ün sonuna kadar uzatılabilecek. Haberde, Almanya'nın 54 milyar dolar büyüklüğünde tüketici yardım paketlerine kaynak bulmak için vergilendirme yoluna gittiği notu düşüldü.

 

Konya'da iklim değişikliği enstitüsü kuruldu.

            TÜBİTAK bünyesinde, iklim değişikliği alanında araştırmaları koordine etmek amacıyla Konya'da Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de iklim değişikliğini yaşayan illerin başında gelen Konya, bu alanda yürütülecek araştırmaları koordine edecek kurumsal bir yapıya kavuştu. İklim Kanunu'na yönelik çalışmalara katkı verecek Enstitü, yenilebilir, temiz enerji, gelecek senaryoları ve sosyal politika araştırmaları gibi alanlara odaklanacak. Bu odak alanlarda AR-GE çalışmalarını planlayacak, koordine edecek ve kamunun politika geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak. Alanında yetkin araştırmacılar, enstitü bünyesinde görevlendirilecek. İklim değişikliği alanında çalışan genç araştırmacılar için burs verilecek.

Küresel Plastik Anlaşması Neler Vadedebilir?

            Avrupa Birliği (AB) Plastik Kirliliğini Bitirmek İçin Yüksek Hedefler Koalisyonuna katıldığını duyurdu. AB’nin hamlesi plastik kirliliğiyle küresel mücadelede somut adımları destekliyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, “AB, Yüksek Hedefler Koalisyonu üyeleriyle birlikte plastik kirliliğini sona erdirmek için somut küresel bir plan elde etme yönünde çalışacaktır” dedi. Koalisyonun hedefleri arasında sorunlu plastiklerin yasaklanması, plastik için küresel sürdürülebilirlik standartlarının belirlenmesi, üretimde ve kullanılan kimyasallar konusunda şeffaflığın sağlanması yer alıyor. Ülkeler bu hedeflerin sağlanması için uluslararası izleme ve denetim mekanizmalarının da kurulmasını istiyorlar. Mart ayında Kenya’nın başkenti Nairobi’deki Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda 170’ten fazla ülke plastiklerin üretimi, kullanımı ve bertarafıyla ilgili kurallar koyabilecek küresel bir anlaşma için müzakerelere başlamayı kabul etmişti. Ağustos ayında aralarında İngiltere, Almanya, Kanada ve Fransa’nın olduğu 20 ülkenin katıldığı koalisyon bugün Latin Amerika’dan Afrika’ya çok sayıda üyeye ulaştı. Türkiye koalisyona katılan ülkelerden biri değil ancak Uruguay’da yapılacak olan Küresel Plastik Anlaşması müzakereleri için katılımcı olması bekleniyor.