Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Eyüpsultan Belediyesi

Mart Bülteni

Projede bugüne kadar neler yapıldı?

Proje kapsamında gerçekleştirilen girişimcilik eğitimlerinin üçüncüsü başladı. Girişimcilik eğitimi kapsamında toplamda 96 saatlik girişimcilik eğitimlerinin iki aşamasını geride bıraktık. Bu süreç içerisinde eğitime katılım sağlayan, girişimcilik adına birçok farklı alandan akademisyen ve eğitimci ile birlikte; reklam ve ürün tanıtımı, girişimin finansmanı, hukuki ayrıntılar gibi birçok farklı alandan birçok farklı eğitimi aldılar. 

Çiftçi Bilgilendirme Seminerleri kapsamında “Mantar Yetiştiriciliği” sohbetleri gerçekleştirildi. Mantar sektörünün farklı çalışma alanlarındaki iştirakleri ve kişileri bir araya gelerek, bölgedeki ve Türkiye’deki mantar üretiminin zorluklarını ve potansiyel çözüm önerileri değerlendirildi. Bu üretim zorluklarının başında ideal koşulların yaratılması ve ürün tohumuna erişim gibi başlıklar geliyor. Seminer kapsamında tartışıldığı üzere, ekim için gerekli mantar tohumları Ukrayna’dan temin edilmekte. Bu üretici için bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Diğer taraftan, yalnızca “şapkalı mantar” değil, istiridye mantarı, trüf mantarı ve imparator mantarı üretim koşullarını ve zorlukların da değerlendirildiği bir konuşma gerçekleştirildi. Mantar girişimciliği yapan katılımcılar, seminere katkı sunarak; İstanbul çevresinde mantar üretimi için gerekli koşulların yaratılması, gerekli teknoloji ve ürün yetiştirme sürecinin boyutları hakkında fikirlerini paylaştılar. 

Bundan Sonra?

Toplamda 200 çiftçiye yönelik hazırlanan “Azaltılmış Toprak İşleme ve Kompost uygulaması” eğitimi tamamlanacak. Bu kapsamda hem çiftçilere hem de çiftçi adaylarına yönelik bir dizi eğitimler verilecektir. 

Girişimcilik eğitiminin üçüncüsü bu ayın sonunda bitiyor. Dördüncü tur eğitimleri de yakın zamanda Eyüpsultan Belediyesi internet sayfasından duyurulacak.

Dünya Su Günü

Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart'ta gerçekleşen, tatlı su kaynaklarının önemini ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine olan ihtiyacının hatırlandığı uluslararası bir gündür. Su kaynaklarının bazı açılardan sınırlı olduğu kurak ve yarı kurak bir bölgede yer alan Türkiye ve özellikle İstanbul, bu çabada önemli bir rol oynamaktadır. 

Nüfus artışı ve artan sanayileşme ile birlikte Türkiye, su kıtlığı ve kirlilik de dahil olmak üzere su yönetiminde zorluklarla karşı karşıyadır. Dünya su günü, bu konular hakkında farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir su kullanımı uygulamalarını teşvik etmek için bir fırsat sunuyor.

Su, Tarım 4.0 ve Çözüm Önerileri 

Su krizi, halk sağlığı, gıda güvenliği ve ekonomik kalkınma üzerinde ciddi etkileri olan, dünyanın birçok bölgesinin karşı karşıya olduğu büyük bir sorundur. Su kriziyle ilgili bazı önemli noktalar:

·      Su kıtlığı: Su krizinin ana nedenlerinden biri, insanların, mahsullerin ve endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli su olmadığında ortaya çıkan su kıtlığıdır. Birleşmiş Milletler'e göre, dünya çapında yaklaşık 2,2 milyar insan güvenli içme suyuna erişemiyor ve çok daha fazlası tarım ve diğer kullanımlar için su kıtlığı yaşıyor.

·      İklim değişikliği: İklim değişikliği, yağış modellerini değiştirerek ve kuraklık ve sellerin sıklığını ve şiddetini artırarak su krizini şiddetlendiriyor. Birçok bölge daha sık ve yoğun su krizleri yaşıyor, bu da mahsul kıtlığına, gıda güvensizliğine ve hatta kıt su kaynakları konusunda çatışmalara yol açabiliyor.

·      Yeraltı suyunun tükenmesi: İnsanlar ve endüstriler yeraltı akiferlerinden yenilenebileceklerinden daha hızlı su çektiklerinden, birçok bölge de bir yeraltı suyu tükenmesi kriziyle karşı karşıyadır. Bu, azalan su tablasına, tuzlu su girişine ve gelecekte suya erişimi zorlaştıran diğer sorunlara yol açabilir.

·      Su kirliliği: Su krizine katkıda bulunan bir diğer önemli faktör, suyu içme ve diğer kullanımlar için güvensiz hale getirebilen su kirliliğidir. Bu, diğer kaynakların yanı sıra endüstriyel deşarjlardan, tarımsal akıştan ve yetersiz sanitasyon sistemlerinden kaynaklanabilir.

Su krizini ele almak için, su altyapısına yapılan yatırımlar, suyun daha verimli kullanımı, iyileştirilmiş tarımsal uygulamalar ve su kaynaklarının daha iyi yönetimi dahil olmak üzere birçok farklı çözüme ihtiyaç vardır. Ayrıca, iklim değişikliğini hafifletme ve kirliliği azaltma çabaları da gelecek nesiller için sürdürülebilir bir su temini sağlamak için çok önemlidir.

Tarım 4.0'ın su kıtlığının giderilmesine yardımcı olmasının temel yollarından biri, hassas sulamadır. Bu teknoloji, sulama için kullanılan su miktarını optimize etmek, atıkları azaltmak ve mahsullerin doğru zamanda doğru miktarda su almasını sağlamak için sensörler ve veri analitiği kullanır. Örneğin hassas sulama sistemleri, toprak nemi seviyelerine, hava koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak mahsulleri yalnızca ihtiyaç duyduklarında sulayacak şekilde programlanabilir.

Tarım 4.0'ın sunduğu bir başka çözüm de, geleneksel tarım yöntemlerine kıyasla su kullanımını önemli ölçüde azaltabilen dikey tarımdır. Dikey tarım, bitkileri dikey olarak istiflenmiş katmanlar halinde yetiştirmek için su ve besinlerin doğrudan bitkilerin köklerine iletildiği hidroponik sistemler kullanır. Su kapalı bir sistemde sirküle edildiği için çok az atık oluyor ve geleneksel tarıma göre kullanılan su miktarı %90'a varan oranlarda azaltılabiliyor.

Ayrıca, tarım 4.0, çiftçilerin toprak sağlığını iyileştirmeye ve su kullanımını azaltmaya odaklanan koruyucu tarım ve rejeneratif tarım gibi daha sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemesine de yardımcı oluyor. Bu uygulamalar, toprak erozyonunu azaltmaya, su sızmasını artırmaya ve ekinlerin kuraklık koşullarına daha iyi dayanmasına yardımcı olabilecek toprak organik maddesini teşvik etmeye yardımcı olur.

Tarım 4.0, çiftçilerin su krizini ele almalarına ve artan su kıtlığı karşısında sürdürülebilir gıda üretimini sağlamalarına yardımcı olacak bir dizi çözüm sunar. Çiftçiler bu teknolojileri ve uygulamaları benimseyerek su kullanımlarının verimliliğini artırabilir, atıkları azaltabilir ve daha sürdürülebilir ve dirençli tarım sistemlerini teşvik edebilir.

Genel olarak, su krizi, toplumun her düzeyinde acil eylem ve işbirliği gerektiren karmaşık ve çok yönlü bir sorundur. Su krizinin temel nedenlerini ele almak ve sürdürülebilir çözümler uygulamak için birlikte çalışarak, herkesin şimdi ve gelecekte güvenli ve güvenilir su kaynaklarına erişimini sağlayabiliriz.

 

 

 

Sürdürülebilir Bir Dünya

"Avustralya'da karbon nötr sığır eti endüstrisi yaratmaya yönelik öncü proje" - The Guardian (16 Mart 2023)

Avustralya'da rejeneratif tarım uygulamaları yoluyla karbon nötr bir sığır eti endüstrisi yaratmayı amaçlayan yeni bir proje geliştirildi. Bir grup çiftçi, bilim insanı ve çevreci tarafından yürütülen proje, toprak sağlığının iyileştirilmesine, çiftlik hayvanlarından kaynaklanan emisyonların azaltılmasına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına odaklanacak.

"Yeni teknoloji, tarımda su kullanımını %90'a kadar azaltabilir" - CNBC (24 Şubat 2023)

Tarımda su kullanımını önemli ölçüde azaltmak için hidroponik ve dikey çiftçiliği kullanan Kaliforniya'daki bir başlangıç şirketi tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji üzerine çalışılmakta. Halihazırda bölgedeki birçok çiftçi tarafından kullanılmakta olan teknoloji, geleneksel tarım yöntemlerine kıyasla su kullanımını %90'a kadar azaltma potansiyeline sahiptir.

"Norveçli çiftçiler besi hayvanlarından kaynaklanan emisyonları azaltmak için deniz yosunu kullanıyor" - BBC News (28 Şubat 2023)

Norveç'teki çiftçilerin, hayvanlar tarafından üretilen metan emisyonlarını azaltabilen deniz yosununu inekleri için yem takviyesi olarak nasıl kullandıkları araştırılıyor. Deniz yosunu, ineklerde metan üretimini engelleyebilecek bileşikler içerir ve çiftçiler, hayvancılık operasyonlarının çevresel etkilerini azaltmak için bu teknolojiyi kullanmayı umuyorlar.