Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Eyüpsultan Belediyesi

Nisan Bülteni

Nisan Ayında Neler Yaptık? 

Çiftçilere yönelik “Azaltılmış Toprak İşleme ve Kompost Uygulama Eğitimi”

Çiftçilik eğitimleri, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmenin önemli bir parçasıdır. Bu eğitimler genellikle çiftçilere çiftçilik tekniklerini geliştirmek, israfı azaltmak ve üretkenliği artırmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve araçları sağlar. Toprak sağlığı, ürün rotasyonu, haşere yönetimi, su tasarrufu ve sürdürülebilir hayvancılık yönetimi gibi konuları kapsayabilir.

Çoğu durumda, çiftçilik eğitimleri, gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir tarımı teşvik etme çabalarının önemli bir parçasıdır. Bu ülkelerdeki küçük çiftçiler genellikle en son çiftçilik tekniklerine ve teknolojilerine erişemiyor ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamakta zorlanıyor olabilir. Çiftçilik eğitimleri, bu çiftçilerin direnç geliştirmelerine ve geçim kaynaklarını iyileştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda sürdürülebilir arazi kullanım uygulamalarını ve çevreyi korumayı teşvik edebilir.

Bünyemizde düzenlenen “Azaltılmış Toprak İşleme ve Kompost Uygulama Eğitimi” de hem küçük çiftçileri hem de çiftçilik yapmayı düşünen insanlara yönelik birtakım teorik ve pratik eğitimler WWF-Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye koordinatörlüğünde gerçekleşmiştir. Eğitmen Edwin Clarke eğitimler boyunca topraktaki değişimleri, yağış sonrası toprağın durumu, hangi skalada ekim ve toprak yenileme yapılacağına dair detaylı bir eğitim serisi sundu. Toplamda 5 gün 10  oturum şeklinde düzenlenmiş olan eğitim yoğun ilgi gördü.

 

3.Çiftçi Bilgilendirme Semineri ve İftar Yemeği 

Eyüpsultan Belediyesi Ensari Konağı Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği 3. Çiftçi Bilgilendirme Semineri ve iftar programında bir araya gelen köy muhtarlarına, girişimcilere ve çiftçilere, tarım ve hayvancılık sektöründe hibe konusunda bilgilendirme yapıldı.

Seminerde, Hibe ve Destekleme Geliştirme Uzmanı Fırat Polat, kooperatifleşme ve tarımda hibe destekleri hakkında bilgiler verip, soruları yanıtladı.

 

Tarım 4.0 ve İklim Krizi 

Hassas Tarım: Hassas tarım gibi Tarım 4.0 uygulamaları, çiftçilerin gübre, su ve diğer kaynakları kullanımlarını optimize ederek sera gazı emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olabilir. Hassas tarım, tarım uygulamaları hakkında daha bilinçli kararlar almak için kullanılabilecek mahsuller ve toprak hakkında veri toplamak için sensörler, dronlar ve GPS gibi teknolojileri kullanır. Çiftçiler, hassas tarım tekniklerini kullanarak girdileri azaltabilir ve verimi artırabilir, bu da daha sürdürülebilir ve verimli bir tarım sistemi ile sonuçlanabilir.

İklim-Akıllı Tarım: Tarım 4.0 uygulamaları, sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve toprakta karbon tutulmasını artırmaya odaklanan iklim-akıllı tarımı da içeriyor. Bu, koruyucu toprak işleme, örtü kırpma ve tarımsal ormancılık gibi uygulamalarla başarılabilir. Çiftçiler bu teknikleri kullanarak toprak erozyonunu azaltabilir, toprak verimliliğini artırabilir ve karbonu toprakta tutabilir ve tüm bunları yaparken sera gazı emisyonlarını azaltabilir.

Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri: Tarım 4.0 uygulamaları, şeffaflığı ve izlenebilirliği artırarak daha sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturmaya yardımcı olabilir. Örneğin, blockchain teknolojisini kullanarak, çiftçiler ürünlerini tarladan sofraya takip edebilir ve tüketicilere gıdalarının menşei ve sürdürülebilirliği hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Bu, daha sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik edebilir ve gıda üretiminin çevresel etkisini azaltabilir.

Yenilenebilir Enerji: Tarım 4.0 uygulamaları, sera gazı emisyonlarını azaltarak ve enerji verimliliğini artırarak, çiftçilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişine de yardımcı olabilir. Çiftçiler, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi teknolojileri kullanarak kendi elektriğini üretebilir ve fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltabilir. Bu aynı zamanda çiftçiler için ek gelir kaynakları sağlayabilir ve tarımı ekonomik olarak daha sürdürülebilir bir endüstri haline getirebilir.

İşbirliği: Son olarak, Tarım 4.0 uygulamaları daha sürdürülebilir çiftçilik uygulamaları geliştirmek için çiftçiler, araştırmacılar ve politika yapıcılar arasındaki işbirliğini teşvik edebilir. Çiftçiler bilgi ve kaynakları paylaşarak birbirlerinden öğrenebilir ve daha sürdürülebilir uygulamaları benimseyebilirler. Politika yapıcılar, sürdürülebilir tarım uygulamaları için teşvikler sağlayarak ve Tarım 4.0 teknolojilerinin araştırma ve geliştirmeye yatırım yaparak da bu çabaları destekleyebilir.

 

Tarım 4.0 ve Ekonomik Resesyon 

Artan Verimlilik: Tarım 4.0 uygulamaları, çiftçilerin verimliliği artırmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olabilir. Çiftçiler, hassas tarım tekniklerini kullanarak gübre, su ve işçilik gibi kaynakların kullanımını optimize ederek daha yüksek verim ve daha düşük girdi maliyetleri sağlayabilir. Bu, çiftçilerin zorlu ekonomik koşullarda bile karlı kalmasına yardımcı olabilir.

Verilere Erişim: Tarım 4.0 uygulamaları, çiftçilere çiftlikleri hakkında daha fazla veriye ve öngörüye erişim de sağlayabilir. Çiftçiler, sensörler, dronlar ve GPS gibi teknolojileri kullanarak mahsul, toprak ve hava durumu hakkında veri toplayabilir ve çiftçilik uygulamaları hakkında daha bilinçli kararlar almalarına olanak tanır. Bu, çiftçilerin maliyetleri azaltabilecekleri veya verimliliği artırabilecekleri alanları belirlemelerine yardımcı olabilir.

Katma Değerli Ürünler: Tarım 4.0 uygulamaları, çiftçilerin ürünlerine değer katmalarına da yardımcı olabilir. Çiftçiler, blockchain ve izlenebilirlik sistemleri gibi teknolojileri kullanarak tüketicilere gıdalarının kaynağı ve sürdürülebilirliği hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Bu, tüketicilerin daha bilinçli satın alma kararları vermesine yardımcı olabilir ve çiftçilere ürünlerini farklılaştırma ve daha yüksek fiyatlara hükmetme fırsatları sağlayabilir.

Alternatif Gelir Kaynakları: Tarım 4.0 uygulamaları, çiftçilere alternatif gelir kaynakları da sağlayabilir. Çiftçiler, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi teknolojileri kullanarak kendi elektriğini üretebilir ve fazla enerjiyi şebekeye geri satabilir. Bu, çiftçiler için ek bir gelir kaynağı sağlayabilir ve tarımı finansal olarak daha sürdürülebilir bir endüstri haline getirebilir.

İşbirliği: Son olarak, Tarım 4.0 uygulamaları çiftçiler, araştırmacılar ve politika yapıcılar arasındaki işbirliğini daha sürdürülebilir ve ekonomik olarak uygulanabilir tarım uygulamaları geliştirmeye teşvik edebilir. Bilgi ve kaynakları paylaşarak, çiftçiler birbirlerinden öğrenebilir ve daha verimli ve karlı çiftçilik uygulamaları benimseyebilirler. Politika yapıcılar, sürdürülebilir tarım uygulamaları için teşvikler sağlayarak ve Tarım 4.0 teknolojilerinin araştırma ve geliştirmeye yatırım yaparak da bu çabaları destekleyebilir.

 

Sürdürülebilir Dünya 

Dayanıklılık Tohumları: Yasser'in Sürdürülebilir Tarıma Giden Yolu

Sweida'dan 71 yaşındaki bir çiftçi olan Yasser, çiftçiliğe olan tutkusuyla her güne erken başlıyor ve dik, çorak araziyi çeşitli sebzeler yetiştirmek için verimli teraslara başarıyla dönüştürdüğü kendi çiftliğiyle ilgileniyor. Toprağa ve çiftçiliğe olan derin sevgisini babasından alan Yasser, çocukluğundan beri bu aziz zanaatı icra ediyor. "Toprağım sahip olduğum en değerli şey. Mirasımın bir parçası ve umarım bir gün benim mirasım olur” dedi Yasser.

Yasser, 40 yılı aşkın bir süredir dağ domateslerinin tohumlarını özenle seçiyor, en iyi şekli, tadı ve haşere direncini seçiyor ve tohumları bir sonraki ekim sezonu için saklıyor. Çiftliği bir zamanlar yalnızca üzüm bağlarıyla doluyken, daha sonra çok çeşitli yaz ve kış sebzeleri, zeytin ve badem ağaçları getirerek arazisinin tarımsal dokusunu zenginleştirdi.

Sürdürülebilir tarımın önemini kabul eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Halep, Lazkiye, Tartus, Şam, Şam Kırsalı, Kunaitra ve Sweida'daki savunmasız küçük çiftçilere rejeneratif tarımı tanıttı. Rejeneratif tarım, sonuçta toprak verimliliğini artıran ve verimli ve sürdürülebilir su kullanımını destekleyen doğal ekosistemlerde bulunan süreçleri taklit eder. Yasser, bu girişimden büyük ölçüde yararlanan 170 çiftçiden biri.

https://www.undp.org/syria/stories/seeds-resilience-yassers-path-sustainable-agriculture

Tarım teknolojisi girişimlerini desteklemek acil bir ihtiyaç

Sürdürülebilir tarım, dünyadaki açlığı, iklim değişikliğini, biyolojik çeşitlilik kaybını ve kırsal-kentsel eşitsizliği ele almak için en büyük fırsatlardan biridir. Toprağı eski haline getiren ve çiftçi topluluklarını güçlendiren pozitif tarım uygulamaları, esnek bir küresel gıda sistemi inşa ederken dünyanın artan nüfusunu besleme potansiyeline sahiptir.

Yatırımcılar, zorlayıcı olabilen gerçek dünyadaki bir problem yaklaşımını çözmek yerine genellikle bir yatırım getirisi yaklaşımını benimserler. Sektör olarak zihniyetimizi kökten değiştirmemiz gerekiyor. Stratejik yatırımcıların küçük işletmelere yatırım yapmaktan kazanacakları çok şey vardır. Startupları finanse ederek, öncü fikirlerin kök salması ve yenilikçi şirketlerle çağın bir adım önünde olmalarına yardımcı olabilecek üretken ilişkiler kurmaları için verimli bir zemin oluşturabilirler. Bu arada, bir girişimin büyük, başarılı bir şirketle ilişkisi, potansiyel müşteriler arasındaki itibarını artırabilir. Bu karşılıklı yarar sağlayan ilişki sayesinde, her biri ortak zorlukları çözebilir ve uzun vadeli, sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilir.

Çoğu durumda, sürdürülebilir tarım yöntemleri ve avantajları hakkında farkındalık eksikliği, yeni başlayanların alımını engelliyor. Şirketler, rejeneratif çiftçiliğin operasyonları üzerindeki etkisini uygulama ve ölçmenin yanı sıra, tarımsal girişimlere odak alanlarıyla ilgili en iyi uygulamaları keşfetmeleri için rehberlik etmelidir. Kanıtlanmış faydalar, benimsemeyi teşvik etmede uzun bir yol kat ediyor. Çiftçilere tercihli koşullar sunarak sürdürülebilir uygulamaları benimsemeye teşvik etmek, her iki tarafı da ortak hedeflerine yaklaştırabilecek başka bir yoldur.

https://www.wamda.com/2023/05/urgent-need-support-agritech-startups