Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Eyüpsultan Belediyesi

Ocak Bülteni

Neler Yaptık?

Girişimcilik Eğitimleri 2. Tur

            Tarım 4.0 politikaları uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde ikincisini gerçekleştirdiğimiz girişimcilik eğitimleri bu ay içerisinde başladı. Yoğun başvuru ve ilgi gösterilen eğitim, bu ay sonuna kadar devam edecek. Bu girişimcilik eğitimi, tarımsal sektörlerde başarılı bir iş kurmak ve yürütmek için gereken temel beceri ve bilgileri kapsamakta. Ders içeriği, iş fırsatlarını belirleme, pazar araştırması, iş planı geliştirme, fon sağlama, operasyonları yönetme, pazarlama ve satış stratejileri, finansal yönetim ve liderlik gibi konuları içermekte. Öğrenciler, girişimciliğin zorluklarını ve risklerini ve bunların üstesinden nasıl gelineceğini öğrenmektedir. Ayrıca, bu riskleri değerlendirmek ve azaltmak için çeşitli araç ve tekniklerle tanıştırılırlar. Eğitim ayrıca öğrencilerin girişimcilik ve talepleri hakkında pratik bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için konuk dersleri, vaka çalışmaları ve gerçek dünyadan örnekler içermekte. 

 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Ziyareti 

 

            Bu ay içinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden biri de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesineydi. Yaptığımız ziyarette araştırmalar, daha sürdürülebilir ve çevre dostu yeni ve yenilikçi sulama teknikleri geliştirmeye odaklandığını belirtti. Su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olan ve aynı zamanda atık su miktarını azaltan sulama için geri dönüştürülmüş su ve yağmur suyu kullanmayı deniyorlar.

 

Araştırmacılar, ağaçların büyümesini etkilemeden sulama için gereken su miktarını azaltabilmeleri için sulama sistemlerinin verimliliğini artırmak için nasıl çalıştıklarını paylaştı. Orman Fakültesi ziyareti zenginleştirici bir deneyim oldu ve sulama ve ormancılık alanındaki önemi hakkında oldukça iyi bir bilgi alış verişi gerçekleştirildi. İlgili ziyarette yapılan sohbet anlayışlıydı. 

 

 

Ek Biç Ye İç Ziyareti

Proje kapsamında Tarım teknolojileri ve sürdürülebilir tarım gibi tematik alanlarında kamu kurum kuruluşları, STK ve işletmelere yönelik olarak gerçekleştirilecek etkinliklerle proje faaliyetlerinin ve merkezin tanıtımının sağlanması ve kurumlar arası diyalogun kurgulanan proje üzerinden güçlendirilmesi beklenmektedir. Bu çerçevede sektöre yeni giren ve tecrübeli aktörlerin bir araya geldiği bilgilendirme toplantıları, deneyim paylaşımı ve işbirliği buluşmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte proje ekibinin gerçekleştireceği ziyaretler ve katılım sağlanacak etkinliklerle de projenin yüz yüze tanıtımı için gerekli görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda iyi tarımı destekleyen EK-BİÇ-YE-İÇ gıda topluluğu restoranlarında ziyaret edildi. Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuracağı Dijital Ürün Pazarı websitesine kendilerinin alıcı olarak dahil edilmesi konusu gündeme taşındı. Bununla birlikte alıcılara ulaşırken yaşadıkları zorluklar öğrenildi. Website için alıcılar için önemli olan konulardan birinin lojistik sorunu olduğu ve tedarik zinciri kurmanın önemine değinildi. Ayrıca alıcıların test edilmiş ürünlere daha çok güven duyduğu ve ürün analizlerinin önemi vurgulandı.           

 

Dijital Uygulamalar ve Tarım 

 

Web siteleri, sosyal medya ve e-ticaret platformları gibi dijital pazarlama araçlarının kullanımı, tarım şirketlerinin daha geniş bir kitleye ulaşmasına, marka bilinirliğini artırmasına ve dağıtım süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olabilir. Şirketler bu araçları kullanarak satışlarını ve müşteri ilişkilerini geliştirebilir, aynı zamanda dağıtım sistemlerinde maliyetleri azaltabilir ve verimliliği artırabilir. Tarım sektöründe dijital pazarlamanın önemini ve şirketlerin pazarda daha iyi rekabet etmesine ve genel iş performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. 

 

Yukarıdakilerin yanı sıra dijital pazarlama, tüketici davranışı, tercihleri ve pazar eğilimleri hakkında değerli bilgiler de sağlayabilir. Bu bilgiler, ürün tekliflerini iyileştirmek ve müşteri taleplerini daha iyi karşılamak için kullanılabilir. Ayrıca dijital pazarlama, şirketlerin belirli hedef kitle segmentlerini hedeflemesine olanak tanıyarak pazarlama çabalarını daha etkili ve verimli hale getirir. Ayrıca, pazarlama kampanyası sonuçlarının gerçek zamanlı olarak izlenmesine ve ölçülmesine olanak tanıyarak, pazarlama çabalarının başarısını izlemeyi ve bilinçli kararlar vermeyi kolaylaştırır. Dijital pazarlama, tarımsal işletmelerin daha fazla müşteriye ulaşmalarını, değerli pazar bilgileri toplamalarını ve ürün dağıtım sistemlerini düzene sokmalarını sağlayarak verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmada çok önemli bir rol oynamaktadır.

 

Dijital pazarlamanın İstanbul ve çevresi özelinde tarım sektöründeki potansiyelinden de bahsedilebilir. İstanbul, geniş ve çeşitli tarım endüstrisi ile Türkiye'de önemli bir tarım merkezi değil. Ancak kent çeperlerindeki potansiyel üretim alanlar, İstanbul'daki tarımsal işletmeler, dijital pazarlamayı dağıtım ve pazarlama stratejilerine dahil ederek, büyüyen çevrimiçi pazardan faydalanabilir ve daha geniş bir kitleye ulaşabilir. Bu, müşteri tabanlarını genişletmelerine, satışları artırmalarına ve ürün dağıtım sistemlerinin verimliliğini artırmalarına yardımcı olabilir. 

 

Sürdürülebilir Dünya

 

Avrupa'nın 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdü, Aralık 2019'da sürdürülebilir tarım planlarını içeren Avrupa Yeşil Anlaşması ile resmileştirildi. Avrupa Komisyonu'na göre, tarım sektörü Avrupa'nın sera gazı emisyonlarının yaklaşık %10'undan sorumludur ve gübre kullanımını azaltmak, toprak organik maddesini artırmak ve tarımsal ormancılığı teşvik etmek gibi uygulamalar yoluyla bu emisyonları azaltmak için önemli bir potansiyele sahiptir. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

 

Kenya'nın küçük ölçekli çiftçileri, verimi artırmak ve çevreyi korumak için sürdürülebilir tarım yöntemlerini benimsiyor. Bir örnek, toprak bozulmasını azaltırken üretkenliği artırmak için aynı alanda iki veya daha fazla ürünün yetiştirildiği birlikte ekimdir. Ürün rotasyonu aynı zamanda toprak verimliliğini korumak ve haşere ve hastalık baskılarını azaltmak için de kullanılıyor. Kenya hükümeti ve çeşitli STK'lar, çiftçilerin bu uygulamaları benimsemelerine yardımcı olmak için eğitim ve destek sağlıyor. 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/06/10/kenya-small-scale-farmers-embrace-sustainable-agriculture-for-higher-yields

 

Nestle ve Unilever dahil olmak üzere büyük gıda şirketleri, 2030 yılına kadar tüm tarımsal hammaddelerini sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmeyi taahhüt ediyor. Buna, sera gazı emisyonlarının azaltılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve tedarik zincirlerinde sosyal ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi de dahildir. Şirketler bu hedeflere ulaşmak için tedarikçiler, hükümetler ve diğer paydaşlarla birlikte çalışıyor ve ilerlemeleri hakkında düzenli olarak rapor veriyor.

https://www.nestle.com/media/news/nestle-accelerates-its-commitment-to-sustainable-agriculture-across-its-value-chain