Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Eyüpsultan Belediyesi

Şubat Bülteni

DEPREM VE TARIM (Bülten Başlığı)

Neler Yaptık?

Maalesef Şubat ayına ülkemizde derin üzüntü ve yas içerisinde girildi. 6 Şubat 2023 tarihinde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Sofalaca-Şehitkamil-Gaziantep’te yerel saatle 04.17’de 7.7 büyüklüğünde bir deprem ve aynı tarihte saat 13.24’te Ekinözü-Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremler Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerini kapsayan geniş bir alanı etkiledi ve hissedildi.

20 Şubat 2023 tarihinde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Büyükçat-Samandağ-Hatay’da yerel saatle 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde hissedildi.

Afetlerde kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygıyla anıyor; yaralıların iyileşmesini ve yaraların bir an önce sarılmasını diliyoruz.

Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi kapsamında görevli asistanlarımızdan Çağatay Ünal, Funda Başak Yılmaz ve Merve Güney deprem bölgesine giderek gönüllü olarak yardım çalışmalarına destek oldular.  

Deprem ve Tarımsal Üretime Olası Etkileri

Depremden etkilenen 10 il; Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Adana olarak açıklandı. Depremin bu illerin ekonomilerinin önemli bir parçası olan tarım sektörüne etkisi henüz tam olarak değerlendirilmiş değil. Ancak ilk raporlar, depremin bölgedeki tarımsal üretim ve çiftçilerin geçim kaynakları üzerinde önemli sonuçları olabileceğini gösteriyor.

Depremin potansiyel sonuçlarından biri, sulama sistemleri, seralar ve depolama tesisleri gibi tarımsal altyapıya verilen zarardır. Bu altyapı hasarları, mahsul veriminde azalmaya ve ürün kalitesinde düşüşe neden olabilir. Bölgedeki çiftçiler ayrıca tohum, gübre ve böcek ilacı gibi girdilere erişimde zorluk yaşayabilir ve bu da mahsul üretme yeteneklerini daha da engelleyebilir.

Altyapı hasarına ek olarak, deprem ayrıca toprak erozyonuna, toprağın sıvılaşmasına ve arazi çökmesine neden olabilir. Zemin sıvılaşması, zeminin sallanma nedeniyle mukavemetini ve sertliğini kaybederek sıvı gibi davranmasına neden olduğunda meydana gelir. Bu, tarım arazilerinde önemli hasara yol açabilir ve ekinleri destekleme kabiliyetini azaltabilir. Dahası, arazi çökmesi arazide kalıcı değişikliklere yol açarak su basmasına neden olabilir ve ekilebilir arazinin mevcudiyetini azaltabilir.

Depremin bir başka olası sonucu da, çiftçilerin ve ailelerinin yerlerinden edilmesidir ve bu da önümüzdeki tarım sezonu için işgücü sıkıntısına yol açabilir. Geçim kaynaklarının kaybı, etkilenen topluluklarda, özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi savunmasız gruplar için gıda güvensizliğine ve yetersiz beslenmeye de yol açabilir.

Bölge ekonomisi ve gıda güvenliği açısından sektörün önemi göz önüne alındığında, depremin tarım sektörü üzerindeki etkisi endişe vericidir. Etkilenen çiftçileri ve toplulukları desteklemek için uygun önlemlerin alınması için tarımsal altyapıya, tarım arazilerine ve işgücü mevcudiyetine verilen zararın değerlendirilmesi esastır. Hükümet ve kalkınma kuruluşları, etkilenen ailelere ve topluluklara gıda yardımı, barınak ve tıbbi bakım gibi acil yardım önlemleri sağlayabilir. Ek olarak, çiftçilerin arazilerini iyileştirmelerine ve tarımsal faaliyetlerini yeniden kurmalarına yardımcı olmak için teknik yardım ve kaynaklar sağlayabilirler.

Bundan Sonra?

Mart ayı içerisinde Çiftçi Bilgilendirme Seminerlikleri ve eğitimleri gerçekleştirilecek. İkincisini 9 Mart’ta düzenleyeceğiz ve odak konusu da ‘mantar ve mantar yetiştiriciliği’ olacak. Bunun yanı sıra 23-25 Mart tarihlerinde ‘Azaltılmış Toprak İşleme ve Kompost’ eğitimlerine başlayacağız. Deprem dolayısı ile ertelediğimiz girişimcilik eğitimlerine bu ay içerisinde devam edeceğiz. Ayrıca akıllı sulama sisteminin kurulumunun son aşamasını da bu ay içinde tamamlamış olacağız. 

Eğitim ve Tarım İlişkisinin Güçlenmesi İçin 5 Sebep

Dünyanın birçok yerinde tarım, insanların ekonomisinde ve geçiminde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, çiftçiler genellikle kaynaklara sınırlı erişim, düşük verimlilik ve kötü pazar koşulları gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunları ele almanın yollarından biri, çiftçileri eğitmek ve onlara yeni teknolojiler öğretmektir. Bu bültende, bu çabaların önemini araştırıyor olacağız.

Birincisi, eğitim, çiftçilerin en son tarımsal uygulamaları, teknolojiyi ve pazar trendlerini anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru bilgiyle, çiftçiler üretkenliği ve karlılığı artıran en iyi uygulamaları benimseyebilirler. Örneğin, mahsul verimini artıran gübrelerin doğru kullanımı, haşere kontrol yöntemleri, sulama teknikleri ve diğer tarımsal uygulamaları öğrenebilirler. Ekinleri izlemek ve kaynak kullanımını optimize etmek için sensörler, dronlar ve diğer araçları kullanmayı içeren hassas tarım gibi yeni teknolojileri de öğrenebilirler. Bu bilgi, çiftçilerin bilinçli kararlar vermesine ve gelirlerini artırmasına yardımcı olabilir.

İkinci olarak, eğitim, çiftçilerin değişen çevre koşullarına uyum sağlamasına da yardımcı olabilir. İklim değişikliği, öngörülemeyen hava modellerini beraberinde getirdi ve mahsul üretimini olumsuz etkileyebilecek haşere ve hastalık vakalarını artırdı. Eğitim yoluyla çiftçiler, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmelerine yardımcı olabilecek iklim dostu tarım uygulamaları hakkında bilgi edinebilirler. Örneğin, kuraklığa dayanıklı mahsuller, su hasadı teknikleri ve toprak verimliliğini korumaya ve erozyonu azaltmaya yardımcı olan toprak koruma uygulamalarını öğrenebilirler. 

Üçüncüsü, eğitim, çiftçilerin yeni pazarlara erişmelerine ve gelirlerini artırmalarına da yardımcı olabilir. Doğru becerilere sahip çiftçiler, pazar standartlarını karşılayan ve daha iyi fiyatları çeken yüksek kaliteli ürünler üretebilir. Ayrıca, yeni ürünler yaratmalarına ve gelir akışlarını artırmalarına yardımcı olan katma değer ve işleme tekniklerini de öğrenebilirler. Eğitim, çiftçilerin işlerini büyütmelerine yardımcı olabilecek kredi ve sigorta gibi finansal hizmetlere erişmelerine de yardımcı olabilir.

Dördüncüsü, eğitim, kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemeye yardımcı olabilir. Çiftçilere bilgi ve teknolojiye erişim sağlayarak geçim kaynaklarını iyileştirebilir ve topluluklarının gelişimine katkıda bulunabilirler. Çiftçiler verimliliklerini ve gelirlerini artırdıkça yeni iş fırsatları yaratabilir ve yerel işletmeleri destekleyebilirler. Ayrıca, yaşam standartlarını ve sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimlerini iyileştirebilirler. Eğitimli çiftçiler ayrıca sürdürülebilir tarım uygulamalarının savunucusu olabilir ve topluluklarında çevre dostu uygulamaları teşvik edebilir. Çiftçiler için eğitim ve teknolojiye yatırım yaparak kapsayıcı ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayı destekleyebiliriz.

Beşincisi, eğitim, gıda güvenliğinin zorluklarını ele almaya ve dünyada artan gıda talebini karşılamaya yardımcı olabilir. Küresel nüfus artmaya devam ettikçe, insanları beslemek için daha fazla gıda üretme ihtiyacı artıyor. Çiftçileri eğitmek ve onlara yeni teknolojiye erişim sağlamak, tarımsal üretkenliği ve verimliliği artırmaya yardımcı olabilir, böylece artan gıda talebini karşılayabilir. Sürdürülebilir ve yenilikçi tarım uygulamalarını teşvik ederek, gıda üretiminin çevre dostu olmasını ve gelecek nesiller için doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmasını sağlayabiliriz. Eğitim dünya çapında gıda güvenliğinin sağlanmasında ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesinde kritik bir rol oynayabilir.

 

 

Sürdürülebilir Tarım Haberleri

İklim değişikliği, toprak bozulması ve gıda güvensizliği gibi zorluklarla yüzleşirken sürdürülebilir tarım giderek daha önemli hale geliyor. Doğal kaynakları koruyan, çevreyi koruyan ve ekonomik ve sosyal refahı destekleyen tarım uygulamalarının kullanılmasını içerir. Son yıllarda, sürdürülebilir tarımın faydalarını ve gıda üretme ve tüketme şeklimizi dönüştürme potansiyelini vurgulayan birkaç haber var. Sürdürülebilir tarım haberlerinin üç örneğini ve bunların önemini inceleyelim.

İlk haber "Yenileyici Tarım İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Yardımcı Olabilir. İşte Nasıl Yapılır?" NPR tarafından hazırlanan, toprak sağlığını ve biyoçeşitliliği vurgulayan bir sürdürülebilir tarım türü olan rejeneratif tarıma odaklanıyor. Rejeneratif tarım, toprakta organik madde oluşturmaya, karbon tutulmasını artırmaya ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olan örtü kırpma, ürün rotasyonu ve azaltılmış toprak işleme gibi uygulamaları içerir. Makale, rejeneratif tarımın karbondioksit emisyonlarını azaltarak ve toprakta karbon tutulmasını artırarak iklim değişikliğini hafifletmeye yardımcı olabileceğini gösteren araştırmalara atıfta bulunuyor. Ayrıca rejeneratif tarım su kalitesini iyileştirebilir, erozyonu azaltabilir ve yaban hayatı habitatını teşvik edebilir. Genel olarak, rejeneratif tarım, ekolojik dayanıklılık ve biyoçeşitliliği teşvik ederken aynı zamanda iklim değişikliğini ele almak için umut verici bir çözüm sunar. 

https://www.npr.org/2022/02/08/1078579685/regenerative-agriculture-can-help-fight-climate-change-heres-how

Bloomberg'in ikinci haberi olan "Sürdürülebilir Tarım ABD'nin Kara Kuşağında Kökleniyor" başlıklı haber, sürdürülebilir tarımın sosyal ve ekonomik faydalarını vurguluyor. Makale, Alabama'daki bir grup Siyahi çiftçinin toplumlarını canlandırmak ve ekonomik güçlenmeyi desteklemek için sürdürülebilir tarım uygulamalarını nasıl kullandıklarını anlatıyor. Bu çiftçiler, toprak sağlığını ve üretkenliğini iyileştirmek için tarımsal ormancılık, ürün rotasyonu ve örtü kırpma gibi teknikleri kullanırken, aynı zamanda organik ürün satışı yoluyla gelir elde ediyorlar. Makale, sürdürülebilir tarımın küçük ölçekli çiftçiler için ekonomik fırsatlar sağlayabileceğini ve daha adil bir gıda sistemi oluşturabileceğini belirtmektedir. Yetersiz hizmet alan topluluklarda sürdürülebilir tarımı teşvik ederek gıda güvensizliği, yoksulluk ve sosyal adalet konularının ele alınmasına yardımcı olabiliriz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-16/sustainable-agriculture-takes-root-in-u-s-black-belt

Civil Eats tarafından yayınlanan "Arizona'daki Bir Çiftçi Pazarı Yerel Yiyeceklerin Ne Olabileceğini Gösteriyor" adlı üçüncü haber, yerel gıda sistemlerinin çevre ve sağlık açısından faydalarını vurguluyor. Makale, Arizona'da yerel olarak yetiştirilen ürünler, et ve süt ürünleri satan bir çiftçi pazarını anlatıyor. Yerel ürünler satın alan tüketiciler, gıda nakliyesini en aza indirerek ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını kullanan küçük ölçekli çiftçileri destekleyerek karbon ayak izlerini azaltabilir. Ayrıca yerel gıda sistemleri taze, besleyici ve kültürel açıdan uygun gıda sağlayarak gıda kalitesini iyileştirebilir ve toplum sağlığını geliştirebilir. Yerel gıda sistemlerini destekleyerek çevresel sürdürülebilirliği, gıda güvenliğini ve halk sağlığını destekleyebiliriz.

https://civileats.com/2022/02/28/a-farmers-market-in-arizona-shows-what-local-food-can-be/