Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Eyüpsultan Belediyesi

Temmuz-Ağustos Bülteni

RAKAMLARLA TARIM 4.0 PROJESİ

Bugüne Kadar Neler Yaptık?

 

            İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı- TR10/21/YEP/0126- kapsamında 2022 yılı Şubat ayında “Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” projesine başlanmıştır. 12 aydır her ay yayınlanan bilgilendirme bültenleriyle sizlerle yaptıklarımız ve yapacaklarımız konusunda haberleşiyoruz. Bu bültenimizde proje başlangıcından bugüne yaptıklarımıza değinecek ve Rakamlarla Tarım 4.0 projesini gözden geçiriyor olacağız.

            Eyüpsultan Belediyesi liderliğinde, Kadir Has Üniversitesi ortaklığında yürütülen proje sürdürülebilir tarım hedefleri doğrultusunda İstanbul’daki tarım alanlarında katma değeri artıracak; teknoloji destekli kalkınmayı ve sürdürülebilirliği hedefleyen pilot çalışmalar yapacak; tarım sektöründe bilgi yoğunluğu yüksek hizmet ve mal üretimini sağlayacak, üniversite, sivil toplum örgütleri, kamu, üreticiler ve gıda girişimcilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir araya getirecek, Türkiye`nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonunda politika ve uygulamalar geliştirme hedefi ile yola çıkılmıştır.

            Özetle geçen 18 aylık süreçte;

●      189 kişiye Tarım 4.0 Kentsel Tarım ve Permakültür eğitimi

●      79 kişiye Tarım 4.0 ve Yeni Nesil Girişimcilik Eğitimleri ve mentörlük desteği verilmiştir.

●      222 kişiye Azaltılmış Toprak İşleme ve Kompost Eğitimi

●      41 kişiye akıllı sulama sistemi eğitimi

●      10 kompost kutusu kurulumu yapılmış 165 kişiye ayrıca kompost eğitimi verilmiştir.

●      Pirinççi Mahallesinde bir kadın çiftçimizin arazisinde yaklaşık 5 dönümlük alan pilot proje alanı belirlenerek akıllı sulama sistemi kurulmuştur.

●      Sahada araştırmalar, üreticilerle birebir görüşmeler ve başlangıç ve sonuç anket çalışmaları yapılmıştır.

●      2 adet odak grup toplantısı düzenlenmiş, sonuç ve önerilere ilişkin raporları web sitesinde yayınlanmıştır.

●      Odak grup çalışmaları ve “Azaltılmış Toprak İşleme ve Kompost Eğitimlerinin” ardından bölge ve ürün bazlı olarak çiftçilere önerilecek Koruyucu Tarım Bilgilendirme Raporu hazırlamış web sitesinde yayınlanmıştır.

            İşbirliği ve Network faaliyetleri kapsamında

●      61 kişiyle 3 adet Çiftçi Bilgilendirme Semineri

●      103 kişiyle 3 adet Paydaş Bilgilendirme Semineri

●      69 kişiyle 3 adet Sektörel İş birliği çalıştayı

●      178 kişiyle Tarım 4.0 Zirvesi Proje Pazarı ve Melek yatırım Ağı günleri düzenlenmiştir.

            Dijital Ürün Pazarı Yazılımı çalışmaları kapsamında www.dijitalgidaagi.com web sitesi faaliyete geçirilmiş, tüketicilerin ve tedarikçilerin dijital ortamda bir araya getirilmesi, dijital tarımsal ürün tedarik sistemi için alternatif, hızlı ve etkin bir tedarik ağı için yazılım temelli bir prototip önermek amaçlanmıştır.

            Dijital Yol Haritası hazırlanarak yapılan tüm çalışmalar web sitemizde dijital olarak paylaşıma açılmıştır.

            İstanbul’da tarım ve yan sektörlerle doğrudan ilgili Kamu Kurumlar, Gıda toplulukları, İstanbul’da lisans ve lisansüstü eğitim veren 45 üniversite, İstanbul’da yer alan 39 belediye ve ilgili birimleri, İstanbul İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve diğer kurum ve kişilerle birebir (B2B) görüşmeler yapılmıştır.

 

Tarım 4.0 Zirvesi, Proje Pazarı ve Melek Yatırım Ağı Günleri

            Etkinlik 178 kişinin katılımıyla Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM İstanbul) ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. İlgili kurumlarla işbirliğine önem veren Merkezimiz son etkinliğinde girişimcilere ve yatirimcilara çok yönlü hizmet sunan, yeni nesil startup merkezini ziyaret ederek gerekli iş birliği görüşmelerini yapmış ve Tarım 4.0 Zirvesi, Proje Pazarı Ve Melek Yatırım Ağı Günleri’ni 1 Ağustos 2023 günü BTM’de gerçekleştirmiştir.

            Etkinlikte BTM Genel Müdürü İbrahim ELBAŞI, İSTKA Genel Sekreteri İsmail Erkam TÜZGEN, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz KARACA ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz KÖKEN açılış konuşmalarını gerçekleştirmiştir.

            Projenin eğitim ve ar-ge koordinatörü Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ulaş KARAKOÇ projenin değerlendirildiği ve sonuçlarının paylaşıldığı “Dijital Yol Haritası”nın sunumunu yapmıştır.

            Zirve etkinliği Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji paneli ile devam etmiştir. Permatürk Vakfı Kurucusu Taner Aksel moderatörlüğünde, Sürdürülebilir Yaşam Okulu Kurucusu Aslı Dede, İyi Ekim Kurucu Ortakları Burcu Arıkan ve Evren Yıldırım, Bluesky Yönetici Ortağı Burak Özcan ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ulaş Karakoç’un katılımıyla yapılmıştır.

            Tarım ve tarım teknolojileri alanında çalışan yeni nesil girişimcilerden 4 girişimci pitch-desk sunum yapmış, 6 girişimci (AGROVECH, BIOFET, EKELİM BİZ, MYCONOM, NE EKERSEN, ORBİBA ROBOTICS) stantlarında kendilerini tanıtma, melek yatırımcı ve kurumlarla bir araya gelmiştir.

            Etkinliğe İstanbul’daki 39 Belediye, İl Tarım ve İlçe Tarım müdürlükleri, Ziraat odaları, üniversiteler ve ilgili birimleri, projemizde eğitimlere ve etkinliklere katılan tüm kişiler ve kurumlar, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, gıda toplulukları, gıda firmaları, girişimciler, ulusal basın davet edilmiştir.

 

Engelsiz Yaşam Merkezinde Kompost Eğitimi

            Proje kapsamında doğrudan faydalanıcılarımız konusunda engel tanımayarak Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde, 31 özel öğrenci ile kompost kutusu kurulumu yaparak kompost yapımını uygulamalı gerçekleştirdik.

            Azaltılmış toprak İşleme ve kompost eğitimlerine katılıp öğrencimiz olan ve 2020 yılından beri onarıcı tarımla uğraşan çiftçi Eylen Suer bitkisel ve hayvansal atıkların geri dönüştürülerek organik gübre oluşturulmasını ve tekrar toprakla buluşmasının öyküsünü öğrencilere anlattı.

 

Proje Değerlendirme Anketi

            Projenin ilk aylarında çiftçilerimizle, üreticilerimizle gerçekleştirdiğimiz anketlerin dışında bir sonuç/değerlendirme anketi düzenlenerek proje kapsamında düzenlenen eğitimler, etkinlikler, çalışmalar hakkında bir geri bildirim alınarak bundan sonraki süreçte yol haritası oluşturmak üzere gerekli doneler elde edilmiştir. Anket dijital olarak tüm paydaşlarımız ve yararlanıcılarımızla paylaşılmıştır.

 

 

 

Dijital Ürün Pazarı Yazılımı

            Dijital Ürün Pazarı Yazılımı çalışmaları kapsamında www.dijitalgidaagi.com web sitesi faaliyete geçirilmiş, tüketicilerin ve tedarikçilerin dijital ortamda bir araya getirilmesi, dijital tarımsal ürün tedarik sistemi için alternatif, hızlı ve etkin bir tedarik ağı için yazılım temelli bir prototip önermek amaçlanmıştır. 14 Ağustos’ta çevrimiçi olarak bir toplantı düzenlenerek web sitesi tüm paydaşlara tanıtılmıştır.

Bundan sonra….

            18 aydır İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi projesi Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde eğitimlerine, etkinliklerine ve politikalar üretmeye projeden edindiği tecrübe ve geri bildirimlerle devam edecek. Bizi çeşitli dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden takip etmeye devam edin.

 “Gelecek Tarımda Herkes Bir Arada” diyor ve teşekkür ediyoruz.

 

Web sitesi

http://www.eyuptarimv4.com/

İnstagram

https://instagram.com/eyuptarimv4

Twitter

https://twitter.com/eyuptarimv4

Youtube

https://www.youtube.com/@tarm4.0politikalaruygulama86

Facebook

https://www.facebook.com/tarimv4