Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Eyüpsultan Belediyesi

Temmuz Bülteni

Projede Temmuz Ayı Boyunca Neler Yapıldı?

            Projenin hem akademik boyutu hem de pratik boyutu için farklı planlamalar ve eylemler gerçekleştirildi. Akademik çalışmalar, literatüre katkı sağlaması ve diğer belediyeler ile paylaşılması açısından faydalı alanlardan farklı bilgilerin bir araya getirme amacında ilerleme kaydetti. Bu çalışmalar yalnızca projeyi kapsayan bölge için değil özellikle Türkiye’de yapılmış farklı araştırmaları ve ilerlemeleri takip ederek bu araştırmaların artılarını ve eksilerini değerlendirme gayesinde. Çalışmaların çok boyutluluğunu da göz önüne alarak, veri bilimi ve sosyoloji gibi farklı alanlar ile ziraat ve tarım gibi temel iki alan arasında ne gibi birliktelikler ve faydalanışlar olabilir sorusuna yanıt aramaya özen gösterildi. Bu temel bilimlerin, multidisipliner bir alandan yeniden okunmasının akademik boyutu olduğu kadar pratik boyutlarının da olduğu, proje özelinde gözlemlenebiliyor. Proje, sürekli olarak sahada ile iletişimde kalarak, akademik alanlardaki çıktıların değerlendirilmesi için oldukça güçlü fırsatlar sunuyor. Karşılaştırmalı olarak ilerleyen bu süreç, bir taraftan veri bilimi şemasında sonuçların optimum olmasını sağlarken diğer taraftan bölge insanı için de etkili ve somut çıktıların gözlemlenebileceği bir alan yaratılmış oluyor.

 

WWF ile Toplantı ve Saha Gezisi

            WWF’den katılan yetkililer ile birlikte, ileride gerçekleştirilecek olan eğitimler ve seminerler için ne tür araçlar ve içerikler kullanılabilir sorusuna cevap bulmak amacı ile eğitime katılım gösterecek köylüler ile iletişime geçildi. Hem bölge muhtarları hem de ilgili bölgelerdeki çiftçi ve hayvancılar ile fikir alış verişi yapıldı. Bölgenin tarımsal araçlara ve teknolojilere olan yatkınlığı ve potansiyeli hakkında fikir sahibi olundu. 

 

TABİT ile Toplantı 

            Tabit’ten yetkililer ile birlikte gelecekte gerçekleştirilecek olan eğitimler için görsel olarak ne tür teknolojiler kolaylıkla çiftçiler ile buluşturulabilir sorusu tartışıldı. Tabit yetkilileri ürünler ve içerikleri hakkında detaylı bir şekilde sunum gerçekleştirdiler. Ürünlerin, proje ile yakınlığını ve projeye uygunluğunu tartıştığımız bir görüşme gerçekleşmiş oldu.

 

DOKTAR ile Toplantı

            Doktar’dan yetkililer ile eğitimler için projemiz için uygun olacağını düşünülen teknolojiler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Bölgeye ve projeye uygunluk oluşturduğu düşünülen ürünler ve teknolojilerin nasıl katkıda bulunacağına dair görüş alış verişi yapıldı. 

 

KİBELE PROJEKT ile Toplantı

            KİBELE PROJEKT'den katılan yetkililer ile birlikte, projeye uygunluğunu düşünülen çeşitli hizmetler üzerine tartışmalar yürütüldü. Tarım 4.0 uygulamaları ve araştırmaları üzerine fikir alış verişi gerçekleştirildi.

 

Bundan Sonra?

            Yaz döneminde çiftçilerin yoğunluğundan dolayı, sonbahar aylarında gerçekleştirilecek olan eğitimlerin içerikleri ve detayları hazırlanacak. Bu eğitimlerin görsel ve işitsel olarak güçlü olması amacı ile araçlar ve teknolojiler ideal olarak şekillendirilmesi hedefleniyor. Diğer taraftan eğitime katılım sağlaması planlanan bölge insanları ile iletişime geçilerek, eğitimlere optimum katılım planlanıyor. Anket çalışmalarının son aşamasının da tamamlanması ile birlikte hem projenin varlığından haberdar etmiş olunacak hem de bölgeden insanların temel beklentileri dinlenilmiş olacak. Böylece iletişimin merkezde olduğu bir bilgi alış verişi sağlanması bekleniyor. 

            Akıllı sulama uygulamaları hayata geçirilerek, bölgedeki çiftçiler için nitelikli teknoloji ile karşılaşma sağlanması hedefleniyor. Böylece aktif olarak hem gözlenebilir verim hem de bölgedeki insanların güncel teknolojiler ile irtibatı araştırılmış olacak. Akıllı sulamanın yanı sıra bölgeye uygunluk sağlayabilecek farklı teknolojilerin neler olabileceği bir başka araştırma konusu. Küçük ve orta büyüklükte tarım araziler için farklı, büyük tarım araziler için farklı teknolojiler söz konusu. Dolayısı ile projenin kapsamı gereği uygun nitelikteki teknolojiler ve ölçülebilir ve karşılaştırılabilir verimin sağlanması oldukça gerekli. Bu karşılaştırmalar, benzer ölçekte ve benzer nitelikteki farklı bölgeler için ne tür uygunluklar içerdiği öneri ve tavsiye niteliğinde bir çıktı alınmış olacak. 

 

Kompost Yöntemleri

            Kompost teknik olarak organik atıkların geri dönüşerek etkin bir organik gübre olmasıdır. Bu organik atıklar da hayatımızın içinde olan basit atıklar da olabiliyor. İçerdiği karbon ve azot miktarları değişiklik gösterse de genel olarak; biçilmiş çim, mısır koçanı, kahve posası, yapraklar, gazete kağıtları, sebze artıkları, hayvan gübreleri ve çam iğnesi gibi farklı organik ürünlerden oluşabiliyor. Bu ürünler belli bir katmanlama sırası ile bir araya getirildiğinde zengin mineralli bir içeriğe dönüşerek, gübre haline gelir. Hayvan gübresi ile karşılaştırıldığında, hayvan gübresi ilk andan itibaren içerdiği mikrobik seviyesi azalmaya başlar. Toprak ile buluşturuncaya dek bu azalma devam eder. O yüzden kompost yalnızca hayvan gübresi değil, farklı atıkların kompozisyonu ile optimum sonuç veren bir gübre haline gelir. Bu bültende detaylara çok fazla değinmeden, genel olarak bu yöntemlerin neye benzediğine değinilecek. 

            Kompost yöntemleri arasında; soğuk kompost, sıcak kompost, kompost çayı, solucan kompostu, bokaşi kompostu, sıvı gübre, örtüleme gibi farklı türler vardır. Bu türleri birbirinden ayıran birçok ayrıntı var. Üretim yapılacak alanın ölçeğine göre farklılık gösterebileceği gibi zaman ve malzeme olarak da farklılık gösterir. Soğuk kompost daha çok uzun vadeli bir yöntemdir. 6 ay ile 2 sene arasında tamamlanması sağlanırken diğer taraftan sıcak kompost yöntemi hazır ve hızlı bir kompost yöntemidir. Sıcak kompost, yeni üretime hazırlanacak bir alan için gerekli tüm organik bileşenleri toprağa vererek yüksek verim sağlar. Sıcak kompost için gerekli şartlar sağlandıktan sonra kullanım için 20 gün gibi kısa bir süre yeterlidir. Gerekli sıcaklık, azot ve karbon oranı, gerekli nem sağlandıktan sonra güncel olarak karıştırmak ve takip etmek gereklidir. 

            Çiftçilik uygulamalarının yanı sıra atık yönetimi ve temizlik gibi konularda da feramante olmuş organik maddelerin kullanımı için bokaşi kompostu kullanılmaktadır. Bu yöntem sıcak ve soğuk kompost yöntemlerinin hazırlanış bakımından tam tersidir. Daha çok turşu hazırlamaya benzer. Basit ve genel tabirlerle ifade edilecek olunursa, pirinç suyunun çıktısı ile talaş ya da gazete kağıdı gibi farklı bileşenler ile kompost mayası hazır hale getirilir. Mutfak artıklarına bu hazırlanan maya ile birlikte kovaya konur ve uygun miktarda su ile bekletilir. Gerekli süre tamamlandıktan sonra bahçe tarımı için kullanılacak bu ürün, gerekli dikim işlemi yapılacak olan alanın 20-30 santimetre kadar altına dökülür. Doğrudan ekim yapılması gerekmektedir. Kompost yüksek oranda asit içerdiği için doğrudan bitki ile temasa geçmez. 

            Solucan kompostu son zamanlarda oldukça popüler bir yöntem haline gelmiştir. Diğer yöntemlerde organik maddelerin parçalanma işlemleri bakteriler tarafından gerçekleşirken bu yöntemde solucanlar gerçekleştirmektedir. Diğer yöntemlere benzer zenginlikte ve besleyiciliği yüksek gübre sağlar. 

            Proje kapsamında, bu kompost yöntemleri daha detaylı bir şekilde araştırılarak hem akademik hem de pratik sonuçları gözlemlenecek. Böylece kompost yöntemlerinin karşılaştırmalı analizleri yapılabilecek ve bölgedeki küçük ölçekteki tarım için ideal yöntem bulunmuş olacak.